[KidsSkate] SHAKA

 

2017  KIDS SKATE SCHOOL
無事怪我もなく1年間終えることができました。
仲間に感謝です!
SHAKA